HASTALIKLAR
DEPARTMAN
DOKTOR
HASTANE
BLOG
Aradığınız sonuç bulunamadı

Narsisizm: Nam-ı Diğer Özseverlik

Narsisizm hayata duygu penceresinden bakan kişiliklerde görülen sağlıksız kişilik durumudur. Genelde ergenlik döneminde her kişi sağlıksız kişilik durumu sergilediğinden bu duruma ergenlik ve sonrasında raslanmaktadır. Narsizm kişinin egoları tarafından oluşturduğu imajinatif kimliğe yine egolarının hayranlık duyma sürecini içermektedir. Bu duruma dışarıdan bakıldığında özseverlik durumu kişinin özüne karşı duyulan aşırı sevgi, bencillik gibi gözükse de aslında bu durum bireyin ego durumlarından ileri gelen arzu ve isteklerinin sürekli ön planda tuttuğu sağlıksız kişilik durumudur. Yani söz konusu kişinin arzu ve isteklerinin kurbanı haline gelmesi durumudur. Narsist kişi egolarının arzu ve isteklerine ulaşamadığı zaman kızgınlık, intikam, histeri, öfke, timsah gözyaşları, saldırganlık, blöf gibi sahte/kirli duygu ve davranışlar sergileyebilmektedir.

NARSİST KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Ψ      Pragmatik ve ben merkezli davranmak (fayda ve kar odaklı).

Ψ      Sonuca odaklanıp süreci gözardı etmek (başkalarının düşünce, duygu ve davranışlarını yok saymak).

Ψ      Gösterişçilik

Ψ      Kibir, gurur, küstahlık, küçümseyici tutumlar. (diğerlerinin ne hissettiklerine duyarsızlık)

Ψ      Samimiyetsizlik, kandırmacılık.

Ψ      Sık sık yalan konuşma (hayalindekini varmış gibi anlatmak)

Ψ      Hayata kendi ego durumlarının penceresinden bakmak (duyarsızlık)

Ψ      Eleştiriye gelememe ve sürekli övgü bekleme.

Ψ      Kıskançlık ve imrenme.

Ψ      Manipülatif davranışlar

Ψ      Başkalarını kullanma (hakimiyet ve sömürme hissi)


NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

Olur da bu kişiler bir uzmana gelecek olursa bu sağlıksız kişilik durumunda terapi/danışma sürecinde gerçek benlik (özbenlik) ile sahte benliklerin (ego durumlarının) farkına varılarak kişide farkındalık bilinci oluşturularak tedavi edilmelidir. Bu durumda psikolojide kullanılan ilaçların hiçbir faydası olmayacaktır. Bireysel psikoterapi sürecinde bireye objektif bakış açısını kazandırarak gerçek empati özelliğini kazandırma iyileşme sürecini hızlandıracaktır. 

narsizm
özseverlik
kişilik bozuklukları
Enis Elgün Guliyev
psikoloji
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
BENZER YAZILAR

Depresyon

“Toplumda ruh sağlığı sorunu olarak bilinse de bunun çok yanlış olduğunu; ruhun ne eksildiğini ne arttığını ne iyileşip ne de bozulduğunu (hastalandığını) söylemek son derece hatalıdır. Bu durum “ruh” hakkında bilgi sahibi olunmamasıyla açıklanabilir”

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Obsesyon, zihinsel olarak saplantı haline gelmiş tekrarlayıcı, zorlayıcı, kontrol dışı gelişen, anksiyete oluşturan düşünce ve duygulardan oluşurken; kompulsiyon ise fiziksel olarak tekrarlayıcı, kişiyi yapmaya zorlayan motor veya mental eylemlerdir. Yani Obsesif Kompulsif kişilik bozukluğu kişide

Panik Atak (Panik Bozukluğu)

Panik atak ve panik bozukluk genellikle kalp atakları ile karıştırılmaktadır. Biyolojik olarak benzerlik gösterse de psikolojik olarak farklılık göstermektedir. Genellikle

İş Stresiyle Başa Çıkmanın 10 Yolu

İş hayatında ve yaşanan sorunlar günümüzde insanları bunalıma ve daha birçok psikolojik hastalığa itiyor. Zaman kısıtlamaları, gereksiz iş yükü, iş kaybı ve işsizlik, bilinmez veya çoklu rol/görev dağılımları, patron/üst baskısı, mobbing, eşitsizlik, iş yerlerindeki stres kaynaklarından yalnızca birkaçı. Bütün bu problemler strese, dolayısıyla psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açmakta.

Stres ve Tükenmişlik

“Stressiz yaşam mümkündür. Kişi karşılaştığı olaylara direnç göstermemeyi öğrenip ve bu davranışı özümseyebilirse yaşamını huzur içinde geçirebilir.” STRES, insan psikolojisinin yaşamı boyunca karşılaştığı çeşitli olaylar karşısında