HASTALIKLAR
DEPARTMAN
DOKTOR
HASTANE
BLOG
Aradığınız sonuç bulunamadı

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesyon, zihinsel olarak saplantı haline gelmiş tekrarlayıcı, zorlayıcı, kontrol dışı gelişen, anksiyete oluşturan düşünce ve duygulardan oluşurken; kompulsiyon ise fiziksel olarak tekrarlayıcı, kişiyi yapmaya zorlayan motor veya mental eylemlerdir. Yani Obsesif Kompulsif kişilik bozukluğu kişide zihinsel ve fiziksel olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu kişilik bozukluğundaki temel özellik danışanların obsesif düşüncelerinin mantıksız olduğunun farkında olmalarıdır.

SIKCA GÖRÜLEN OBSESYONLAR/KOMPULSİYONLAR

ZİHİNSEL                                                      FİZİKSEL

-       Cinsel OKB                                                - Mental OKB

-       Saldırgan OKB                                          - Yıkanma OKB    

-       Kuşku OKB                                               - Kontrol OKB                  

-        Kaygı OKB                                               - Simetri/Düzen OKB                  

-       Mistik OKB                                               - Sayma OKB                  

-       Ölüm OKB                                                - Dokunma OKB                  

-       Hastalık OKB                                           - Düğme açıp kapama OKB                  

 

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu aşırı mükemmeliyetçilik, düzenli ve kontrollü olma, katı kurallarla hareket etme, standartları yüksek, idealist, titiz, detaycı, gergin, katı, eleştirel, sezgileri güçlü, kötü senaryoya odaklanan, bağımlılığa eğilimli, belirsizliğe tahammülü düşük ve esnek davranamama ile karakterizedir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ

Bu sağlıksız kişilik durumunun tedavisi danışan ve ailenin eğitimi, bilişsel davranış terapisi ve ilaç tedavisini içeren kombine bir tedavidir.

Obsesyonu olan kişiye hayatı zehreden, kendilerini korumak için belli bir dozda kullanmaları gereken kaygı eğiliminin onları ve bütün süreçleri yönetir hale gelmesidir.  Kaygılandıklarında ve kendilerini olası senaryolardan örülü bir belirsizlik yumağı içinde düşünüp durduklarını fark ettiklerinde, bununla bir yere varamadıklarını ve hiçbir zaman da varamayacaklarını anlamalılar. Durumu değiştirmek için dışarıya yönelmek, üst üste tedbirler almak, ilişkilerinde mesafe koymak, şüpheler üretmek ve güvenlik önlemlerini artırıcı stratejiler üretmek yerine kendilerinde kaygıyı tetikleyen ve her şeyi “kaygılıyım/kaygılı değilim”, “Güvendeyim./Eyvah! Güvende değilim.” değerlendirmesi üzerinden yorumlayan zihinsel akışı tanımlamalılar.

Kompulsiyonu olan kişilerin kendilerini geliştirmek yönünde en çok odaklanmaları gereken husus, yüksek standartlar ve idealler çerçevesinde şekillenen ve sürekli “en iyi”yi (mükemmeli) talep eden yaklaşımlarını törpülemektir. Hem kendilerini hem de muhataplarını bir radar gibi sürekli tarayarak hatalı, eksik, kusurlu bir şeyler aramaktan ve bulur bulmaz eleştiri oklarını fırlatmaktan vazgeçmeye çalıştıklarında hem bunu ne kadar hızlı ve otomatik olarak yaptıklarını fark edecek hem de daha olumlu bir zeminde hayatın ve ilişkilerin doğal süreç ve güzellikleriyle tanışacaklar.

Enis Elgün Guliyev
obsesif kompulsif
kişilik bozuklukları
takıntı
psikoloji
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
BENZER YAZILAR

Depresyon

“Toplumda ruh sağlığı sorunu olarak bilinse de bunun çok yanlış olduğunu; ruhun ne eksildiğini ne arttığını ne iyileşip ne de bozulduğunu (hastalandığını) söylemek son derece hatalıdır. Bu durum “ruh” hakkında bilgi sahibi olunmamasıyla açıklanabilir”

Narsisizm: Nam-ı Diğer Özseverlik

Narsisizm hayata duygu penceresinden bakan kişiliklerde görülen sağlıksız kişilik durumudur. Genelde ergenlik döneminde her kişi sağlıksız kişilik durumu sergilediğinden bu duruma ergenlik ve sonrasında raslanmaktadır. Narsizm kişinin egoları tarafından oluşturduğu

Panik Atak (Panik Bozukluğu)

Panik atak ve panik bozukluk genellikle kalp atakları ile karıştırılmaktadır. Biyolojik olarak benzerlik gösterse de psikolojik olarak farklılık göstermektedir. Genellikle

İş Stresiyle Başa Çıkmanın 10 Yolu

İş hayatında ve yaşanan sorunlar günümüzde insanları bunalıma ve daha birçok psikolojik hastalığa itiyor. Zaman kısıtlamaları, gereksiz iş yükü, iş kaybı ve işsizlik, bilinmez veya çoklu rol/görev dağılımları, patron/üst baskısı, mobbing, eşitsizlik, iş yerlerindeki stres kaynaklarından yalnızca birkaçı. Bütün bu problemler strese, dolayısıyla psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açmakta.

Stres ve Tükenmişlik

“Stressiz yaşam mümkündür. Kişi karşılaştığı olaylara direnç göstermemeyi öğrenip ve bu davranışı özümseyebilirse yaşamını huzur içinde geçirebilir.” STRES, insan psikolojisinin yaşamı boyunca karşılaştığı çeşitli olaylar karşısında