HASTALIKLAR
DEPARTMAN
DOKTOR
HASTANE
BLOG
Aradığınız sonuç bulunamadı

Stres ve Tükenmişlik


“Stressiz yaşam mümkündür. Kişi karşılaştığı olaylara direnç göstermemeyi öğrenip ve bu davranışı özümseyebilirse yaşamını huzur içinde geçirebilir.”


STRES, insan psikolojisinin yaşamı boyunca karşılaştığı çeşitli olaylar karşısında fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak direnç göstermesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Direnç’e devam edildiği müddetçe stres durumu devam eder. Stres, insanın karşılaştığı olayları algılamasında mizaç, kişilik ve karakterine göre farklılık göstermektedir. Yani her insan aynı olaya aynı tepkiyi vermez ve aynı düzeyde direnç göstermediği gibi aynı düzeyde de stres yaşamaz. İnsan stres durumunda hızla enerji tüketmeye başladığı için bedeni yorgun ve güçsüz düşerken psikolojisi de endişeli durumunu devam ettirir. Bu döngüyü durdurmanın yolu farkındalık bilincini geliştirmekten geçmektedir.

Stres olaylara direnç gösteren ego durumlarının çıktısıdır. Bu çıktı her insanda farklı gelişim göstermektedir. Bu gelişim insanın mizaç, kişilik ve karakterine bağlı değişsede genel olarak stresi üç başlık altında inceleyebiliriz. A) Fiziksel B) Psikolojik C) Davranışsal

STRESİN BELİRME ŞEKİLLERİ

Ego durumları arzu etmediği olaylar ile karşılaşınca mücadele etme ya da kaçma şeklinde bir tercihte bulunur. Her iki durumda da kişinin psikolojisi direnç göstermeye devam ederse stres durumu oluşur ve kendini fiziksel, psikolojik (zihinsel, duygusal) ve davranışsal olarak belli eder.

FİZİKSEL STRES BELİRTİLERİ

 • Yorgunluk

 • Titreme

 • Kasılmalar

 • Göz seyirmesi

 • Terleme

 • Çeşitli ağrılar

 • Baş dönmesi

 • Nefes darlığı

 • Çarpıntı ve kan basıncı artışı

 • Cinsel işlev bozuklukları

 • Uyku dengesizlikleri

 • Kalp krizi

 • Yüksek tansiyon

 • Kısmi/Tam felç

 • Ülser

 • Huzursuz bağırsak sendromu

 • Bağışıklık sistemi hastalıkları

 • Yerinde duramama

 • Hamileyseniz düşük veya erken doğma riski

PSİKOLOJİK STRES BELİRTİLERİ (düşünce/duygu)

 • Kaygı ve korku

 • Olumsuz düşünceler silsilesi

 • İrrasyonel senaryolar

 • Şüphecilik

 • Dikkat eksikliği

 • Unutkanlık

 • Gerilim

 • Tedirginlik

 • Tahammülsüzlük

 • Çabuk sinirlenme

 • Aşırı telaş

 • Depresyon

 • Öz kontrol kaybı

 • Konsantrasyon güçlükleri

 • Yer, zaman ve kişilerle ilgili yanılsamalar


DAVRANIŞSAL STRES BELİRTİLERİ

 • Acelecilik

 • Aşırı yemek yeme veya iştahsızlık

 • İçe kapanma

 • Sakarlık

 • Alkol, sigara ve madde kullanımı

 • Şiddet

 • Kırgınlık

 • Hor görme

 • Umursamazlık

 • İntihar

 • İlişkilerde gerginlik

 • Bağırma

 • Sorumluluktan kaçma

 • Öfke patlamaları

İnsanın karşılaştığı olaylara karşı direnci devam eddiği müddetçe kişi stresi yaşamaya devam edecek ve kişinin direnci kırıldığı andan itibaren tükenmişlik senromu başlar. Tükenmişlik, insan psikolojisinin dengeyi koruyamama neticesinde direncinin kırılarak haykırmasıdır.

TÜKENME DÖNEMİNDE İNSAN

 • Beden enerji rezervlerini tüketir

 • Direnç kırılır

 • Beden işlevleri iyice düşer

 • Psikolojik dengesi bozulur

 • Sağlıksız kişilik özellikleri sergiler

Stressiz yaşam mümkündür. Kişi karşılaştığı olaylara direnç göstermemeyi öğrenip ve bu davranışı özümseyebilirse yaşamını huzur içinde geçirebilir.STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Stres psikolojimizin duygu, düşünce ve davranış mekanizması arasındaki dengeyi kurmakla ortadan kalkar. Bunun için insanlar iki yönteme başvurmakta. Olumlu ve olumsuz yöntemler. Bu yöntemlerden ilki stresi azaltırken ikinci yöntem tam aksine stresi artırmaktadır.

OLUMLU YÖNTEMLER

 • Olumsuz düşüncelerin farkına varmak

 • Olumsuz hikayeler kurmamak

 • Olayı olduğu gibi kabul etmek

 • Olayı tanımlamak. Yorumlamamak.

 • Nefes egzersizleri

 • Fiziki egzersizler

 • Çeşitli rahatlama teknikleri

 • Doğru beslenme alışkanlığı

 • Düzenli uyku

 • Psikolojik destek almak

OLUMSUZ YÖNTEMLER

 • Alkol ve maddeye sığınma

 • Saldırganlık

 • Kaçma davranışı

 • İçe kapanma

 • Çeşitli savunma mekanizmaları kullanma

 • Umursamazlık, yoksayma, reddetme

stres
tükenmişlik
psikoloji
enis elgun guliyev
stres
tükenmişlik
psikoloji
enis elgun guliyev
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
BENZER YAZILAR

Depresyon

“Toplumda ruh sağlığı sorunu olarak bilinse de bunun çok yanlış olduğunu; ruhun ne eksildiğini ne arttığını ne iyileşip ne de bozulduğunu (hastalandığını) söylemek son derece hatalıdır. Bu durum “ruh” hakkında bilgi sahibi olunmamasıyla açıklanabilir”

Narsisizm: Nam-ı Diğer Özseverlik

Narsisizm hayata duygu penceresinden bakan kişiliklerde görülen sağlıksız kişilik durumudur. Genelde ergenlik döneminde her kişi sağlıksız kişilik durumu sergilediğinden bu duruma ergenlik ve sonrasında raslanmaktadır. Narsizm kişinin egoları tarafından oluşturduğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Obsesyon, zihinsel olarak saplantı haline gelmiş tekrarlayıcı, zorlayıcı, kontrol dışı gelişen, anksiyete oluşturan düşünce ve duygulardan oluşurken; kompulsiyon ise fiziksel olarak tekrarlayıcı, kişiyi yapmaya zorlayan motor veya mental eylemlerdir. Yani Obsesif Kompulsif kişilik bozukluğu kişide

Panik Atak (Panik Bozukluğu)

Panik atak ve panik bozukluk genellikle kalp atakları ile karıştırılmaktadır. Biyolojik olarak benzerlik gösterse de psikolojik olarak farklılık göstermektedir. Genellikle

İş Stresiyle Başa Çıkmanın 10 Yolu

İş hayatında ve yaşanan sorunlar günümüzde insanları bunalıma ve daha birçok psikolojik hastalığa itiyor. Zaman kısıtlamaları, gereksiz iş yükü, iş kaybı ve işsizlik, bilinmez veya çoklu rol/görev dağılımları, patron/üst baskısı, mobbing, eşitsizlik, iş yerlerindeki stres kaynaklarından yalnızca birkaçı. Bütün bu problemler strese, dolayısıyla psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açmakta.